Jak funguje jednotka 200 DWE?

TECHNOLOGIE DOÚPRAVY VODY Z VODOVODNÍHO ŘÁDU
řešení pro objem 0,2 m3/hod

URČENÍ ZAŘÍZENÍ
 • Předupravená voda z vodovodního řádu, dešťová voda.
 • Pro odstranění mechanického a bakteriologického znečištění; pro vody s mírným zákalem.
 • Výstupní voda je čirá, bez virů a bakterií; ostatní parametry splňují požadavky EU vyhlášky.


 
DWTP Mechanické
nečistoty
Železo
(Fe)
Mangan
(Mn)
Tvrdost
vody
Zákal Bakterie Koliformní
organismy
Kultivované
organismy
Viry Dusičnany Dusitany Pesticidy Těžké
kovy
Organické
znečištění
Radon Koloidní
látky
Pachy Chuť Úprava
pH

200 DWE

X

2000 DWE

6000 DWE

1200 DWE

 

Legenda

✓ - Zařízení dokáže odstranit tyto znečištění
★ - Neobsahuje základní zařízení, lze však tímto zařízením doplnit
X - Nedoporučuje se z ekonomických důvodů
 

POPIS SYSTÉMU
 • Vstupní voda je přivedena čerpadlem přes systém regulace tlaku a průtoku na filtr.
 • Tlakový filtr slouží jako sorbent i jako filtr mechanických nečistot. Sorbent má vysokou účinnost pro sorpci a filtraci nerozpuštěných látek. Slouží i jako ochrana navazující ultrafiltrační jednotky.
 • Při ultrafiltraci dochází k hygienickému zabezpečení vody (odstranění virů a bakterií) a k odstranění dalších zbytkových nečistot ve vodě.
 
 • Voda je následně přivedena do akumulační nádrže, která slouží pro vykrytí spotřeb vody ve špičce. Hladiny v akumulační
 • nádrži jsou hlídány proti přetečení i jako rezerva pro praní filtrů a praní ultrafiltrační jednotky zpětným proplachem.
 • Akumulační nádrž je vybavena možností dodatečné desinfekce vody a potrubních tras do místa spotřeby. Zároveň
 • umožňuje propláchnutí ultrafiltrační jednotky od mechanických nečistot i bakterií (snížení možného biofoulingu).
 • Dávkování desinfekce se provádí automaticky na základě měření průtoku vody.
 
 • Jednotka je automatická s vlastním řídícím systémem.