Jak funguje jednotka 2000 DWP?

TECHNOLOGIE DOÚPRAVY VODY Z VODOVODNÍHO ŘÁDU
řešení pro objem 2 m3/hod

URČENÍ ZAŘÍZENÍ
  • Předupravená voda z vodovodního řádu, dešťová voda
  • Pro odstranění mechanického a bakteriologického znečištění; pro vody s organickým znečištěním, mírným zákalem a tvrdostí; mírně zatížené Fe a Mn
  • Výstupní voda je čirá, bez virů, bakterií a organického znečištění, bez Fe a Mn; ostatní parametry splňují požadavky EU vyhlášky

 
DWTP Mechanické
nečistoty
Železo
(Fe)
Mangan
(Mn)
Tvrdost
vody
Zákal Bakterie Koliformní
organismy
Kultivované
organismy
Viry Dusičnany Dusitany Pesticidy Těžké
kovy
Organické
znečištění
Radon Koloidní
látky
Pachy Chuť Úprava
pH

200 DWE

2000 DWP

6000 DWP

12000 DWP


LEGENDA
✓ - Zařízení dokáže odstranit tyto znečištění
★ - Neobsahuje základní zařízení, lze však tímto zařízením doplnit
x - Nedoporučujeme z ekonomických důvodů


POPIS SYSTÉMU
  • Vstupní voda je přivedena čerpadlem přes systém regulace tlaku a průtoku na diskový filtr s porozitou 130 μm. Automatický diskový filtr slouží jako ochrana ultrafiltrační jednotky s možností praní na základě tlakové ztráty nebo časově. Proplach je velice intenzivní a probíhá v krátkém časovém intervalu, při kterém dochází k uvolnění mechanického znečištění a tím k poklesu tlakové ztráty na filtru.
    Dále je voda přivedena na jednotku ultrafiltrace. Při ultrafiltraci dochází k hygienickému zabezpečení vody (odstranění virů a bakterií) a k odstranění dalších zbytkových nečistot ve vodě. Ultrafiltrační jednotka je vybavena možností chemického vyčištění membrány (CEB), kompletní regenerace (CIP) se provádí externě.
    Voda je následně přivedena do akumulační nádrže, která slouží pro vykrytí spotřeb vody ve špičce. Hladiny v akumulační nádrži jsou hlídány proti přetečení i jako rezerva pro praní filtrů a praní ultrafiltrační jednotky zpětným proplachem. Akumulační nádrž je vybavena možností dodatečné desinfekce vody a potrubních tras do místa spotřeby. Zároveň umožňuje propláchnutí ultrafiltrační jednotky od mechanických nečistot a bakterií (snížení možného biofoulingu). Dávkování desinfekce se provádí automaticky na základě měření průtoku vody.
    Jednotka je automatická s vlastním řídicím systémem a dotykovým displejem pro změnu nastavení.