Jak funguje jednotka 2000 LRW?

TECHNOLOGIE ÚPRAVY POVRCHOVÉ VODY
řešení pro objem 2 m3/hod


​URČENÍ ZAŘÍZENÍ
  • Povrchový zdroj vody (řeky, jezera);
  • Pro odstranění mechanického, bakteriologického a organického znečištění (CHSK),
  • odstranění zákalu, Fe a Mn, úpravu pH.
  • Výstupní voda je čirá, bez virů, bakterií a organického znečištění, bez Fe a Mn, pH neutrální.
  • Ostatní parametry splňují požadavky EU vyhlášky.
 
DWTP Mechanické
nečistoty
Železo
(Fe)
Mangan
(Mn)
Tvrdost
vody
Zákal Bakterie Koliformní
organismy
Kultivované
organismy
Viry Dusičnany Dusitany Pesticidy Těžké
kovy
Organické
znečištění
Radon Koloidní
látky
Pachy Chuť Úprava
pH

2000 LRW

6000 LRW

12000 LRW


LEGENDA
✓ - Zařízení dokáže odstranit tyto znečištění
★ - Neobsahuje základní zařízení, lze však tímto zařízením doplnit


POPIS SYSTÉMU
  • Vstupní voda je přivedena čerpadlem přes systém regulace tlaku a průtoku na chemický stupeň předúpravy vody. Ten se skládá z trojice dávkovacích čerpadel, které snižují nebo zvyšují pH a dávkují koagulant. Upravením pH dochází k vysrážení rozpuštěných látek (např. Fe a Mn) a snížení organického znečištění vody. Koagulant umožní shlukování vysrážených látek do větších celků. Celý proces probíhá v reakční nádobě, kde dojde ke zdržení vody. Zde se vysrážené látky shlukují do větších celků a následně se odfiltrují na diskovém filtru s porozitou 130 mikrometrů. Automatický diskový filtr slouží zároveň i jako ochrana ultrafiltrační jednotky. Možnost praní filtru je na základě tlakové ztráty nebo časově. Proplach je velice intenzivní a probíhá v krátkém časovém intervalu. Tím se uvolní mechanické znečištění a poklesne tlaková ztráta na filtru.
  • Dále je voda přivedena na jednotku ultrafiltrace. Na ultrafiltraci dochází k separaci zbytkového znečištění v chemickém stupni a k hygienickému zabezpečení vody (odstranění virů a bakterií). Ultrafiltrační jednotka je vybavena možností chemického vyčištění membrány (CEB), kompletní regenerace (CIP) se provádí externě.
  • Voda je následně přivedena do akumulační nádrže, která slouží pro vykrytí spotřeb vody ve špičce. Hladiny v akumulační nádrži jsou hlídány proti přetečení i jako rezerva pro praní filtrů a praní ultrafiltrační jednotky zpětným proplachem. Akumulační nádrž je vybavena možností dodatečné desinfekce vody a potrubních tras do místa spotřeby. Zároveň umožňuje propláchnutí ultrafiltrační jednotky od nečistot a bakterií (snížení možného biofoulingu). Dávkování desinfekce se provádí automaticky na základě měření průtoku vody. Prací vody jsou svedeny do kanalizace.
  • Jednotka je automatická s vlastním řídícím systémem a dotykovým displejem pro změnu nastavení.