Jaký je obsah dodávky?

Co vše můžete očekávat a jaká je stavební připravenost?
OBSAH DODÁVKY / HRANICE DODÁVKY
Zařízení dle výkresové dokumentace
Technologické schéma
Provozní řád

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST
Krytý prostor s pevnou podlahou
Místnost odvětrávaná a osvětlená
Přípojka k elektrické energii
Přípojka na vstupní vodu s odpovídajícím průtokem a tlakem
Přípojka na permeát a retentát
Chemie pro provoz ÚV